APARTAMENT BOREK Szczytna, ul. Dębowa 7, telefon: 0-74 868-24-17


Góry Stołowe - Błędne Skały
GÓRY STOŁOWE - ATRAKCJE

  Góry Stołowe są jedynymi w Polsce górami o budowie płytowej. Miejscami są płaskie jak stół, stąd też ich współczesna nazwa. Są to góry najmłodsze w Polsce. Ich wypiętrzenie miało miejsce 30 milionów lat temu. Zbudowane są głównie z kredowych piaskowców ciosowych i margli. W rzeźbie Gór Stołowych można wyróżnić trzy poziomy. Ponad główny środkowy płaskowyż wystają wystają pozostałości wyższej płyty, stoliwa Szczelińca (919m), Skalniaka (915m) i Narożnika (851m) ze skalnymi bastionami, zaś poziom najniższy zachowany jest szczątkowo.

Góry Stołowe to nie tylko najbardziej znany Szczeliniec Wielki, ale cały masyw ciągnący się od okolic Chełmska Śląskiego i Mieroszowa przez Brumovske steny i skalne miasta miedzy Teplicami i Andsprachem w Czechach po Piekielną Dolinę koło Polanicy Zdroju. W Ziemii Kłodzkiej znajduje się jedynie część południowa Gór Stołowych, obejmująca między innymi skalne rezerwaty przyrody na Szczelińcu i Błędnych Skałach. Godne obejrzenia są także liczne skałki, zgrupowane zwłaszcza przy stromych krawędziach skalnych - w kształcie maczug, młotów, grzybów, a nawet budowli. Białe Ściany, Skalne Grzyby, Radkowskie Skały, Kamień Popielaty, Grzybki koło Złotna, a także skalne blokowiska i wąwozy. Na wierzchowinie znajduje się Wielkie Torfowisko Batorowskie - rezerwat ścisły z rzadkimi roślinami charakterystycznymi dla torfowisk wysokich i przejściowych, między innymi Sosnę Błotną. Torfowisko Niknąca Łąka koło Skalnych Grzybów można zobaczyć dzięki niedawno otwartej ścieżce przyrodniczej. Do unikalnych należą Skały Łężyckie, zwane także z racji charakteru krajobrazu Sawanną Afrykańską. Są to piaskowcowe ostańce rozrzucone na górskich łąkach Rogowej Kopy, na wysokości 790 metrów. Jest to pozostałości trzeciorzędowej powierzchni zrównania z roślinnością stepową, zniszczoną przez prace rolnicze w latach 80-tych XX wieku, a ostatnio przywracaną przez regularne wykaszanie. Spośród rzadkiej roślinności często występują tu pełnik europejski, ciemiężyca zielona, arnika górska i storczyk.

Góry Stołowe - Szczeliniec

Południowo- zachodnia część Gór Stołowych wyróżniana jako Wzgórza Lewińskie ma budowę zupełnie inną, ze starszymi łupkami i granitami. Wody spływają stąd do dwóch mórz - Bałtyckiego oraz Północnego. Większość obszaru od 1993 roku podlega ochronie jako Park Narodowy Gór Stołowych., w którym wolno poruszać się jedynie po wyznaczonych szlakach turystycznych i drogach publicznych. Bardzo gęsta sieć dobrze utrzymanych szlaków pieszych i tras rowerowych ułatwia poznanie tej okolicy. Warta przejścia jest Ścieżka Skalnej Rzeźby z Karłowa przez Szczeliniec i Pasterkę do Radkowa, przy której szereg tablic informacyjnych objaśnia szczegółowo budowę geologiczną i rozwój rzeźby Gór Stołowych.