APARTAMENT BOREK Szczytna, ul. Dębowa 7, telefon: 0-74 868-24-17


Herb Kłodzka
KŁODZKO - POŁOŻENIE I HISTORIA

  Kłodzko (niem. Glatz, czes. Kladsko) to miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego.
Kłodzko leży w Kotlinie Kłodzkiej nad rzeką Nysą Kłodzką. Główne miasto krainy historycznej zwanej Ziemia Kłodzka.

  Jest to jedno z najstarszych miast na Dolnym Śląsku.
Pierwsza wzmianka z 981 roku (czeski kronikarz Kosmas).
Prawa miejskie Kłodzko uzyskało od roku 1233.
Przez dłuższe okresy w XI i XII wieku Kłodzko znajdowało się pod panowaniem czeskim.
Od 1278 roku Kłodzko znalazło się we władaniu Piastów i zostało włączone do księstwa wrocławskiego.
Od 1341 roku Kłodzko znalazło się w koronie czeskiej.
 

W końcu XIV w. w tutejszym klasztorze kanoników regularnych powstała prawdopodobnie pierwsza część jednego z najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego, Psałterza floriańskiego
 

W połowie XVIII wieku Kłodzko opanowują Prusacy, którzy wznoszą twierdzę i fortyfikacje o grubości murów do 12 metrów
 

Panorama Kłodzka - widok z twierdzy


W czasie drugiej wojny światowej w twierdzy Kłodzko ma siedzibę obóz jeniecki i filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (Rogoźnica). Wśród jego więźniów jest także kilkudziesięciu fińskich marynarzy.
ponownie we władaniu polskim po zakończeniu drugiej wojny światowej w 1945 roku

Twierdza w Kłodzku

KŁODZKO - ZABYTKI

 • bastionowa twierdza na miejscu wcześniejszego zamku z 1577, przebudowanego w latach 1680-1702, w największym stopniu rozbudowana przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego
   
 • późnogotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, rozpoczęty przez joannitów w 1344 r., ukończony w początku XVI w.; wnętrze przebudowane w okresie baroku (1660-70); wyposażenie wnętrza głównie barokowe - ołtarz główny z 1727-29 (K. Tausch), ambona z 1717 (M. Klahr), a także gotycka XIV-wieczna figura Madonny z czyżykiem
   
 • barokowy zespół klasztorny pofranciszkański: kościół Matki Boskiej Różańcowej (1628-31, przebudowa ok. 1711) i klasztor

  Kłodzko kościół
   

   

 • kościół Chrystusa Króla, dawniej św. św. Jerzego i Wojciecha, pierwotnie joannitów, obecny zaczęty w 1643 przez bernardynów, z wieżą dobudowaną w 1760 r.; przy kościele klasztor z 2 połowy XVII w., od 1946 zajmowany przez ss. franciszkanki.
   
 • gotycki most na Młynówce z lat ok. 1280-1390, z barokowymi figurami, będący miniaturą Mostu Karola w Pradze

  Kłodzko
   

 • ratusz z końca XIX w., z renesansową wieżą
   
 • dawne kolegium jezuickie (1655-90, C. Lurago)
   
 • renesansowe i barokowe kamienice z XVI-XVIII w.
   
 • kamienny, średniowieczny krzyż pokutny
   
 • Muzeum Ziemi Kłodzkiej
   
 • Podziemna trasa turystyczna - podziemne korytarze i tunele pod ulicami Kłodzka powstałe na skutek działalności mieszkańców, którzy od XIII do XVII wieku drążyli swoje piwnice pod budynkami Starego Miasta przede wszystkim w celach gospodarczych z przeznaczeniem ich na magazyny

Podziemna trasa turystyczna w Kłodzku.

KŁODZKO - HERB

Kłodzko posiada herb z wypiętym srebrnym lewem o 2 ogonach, ukoronowanego złotą koroną. Lew jest bohaterem najczęściej występującym w herbach miast Ziemi Kłodzkiej, jest to odwołanie do królestwa Czech, od którego władców Kłodzko, Bystrzyca i Lądek Zdrój otrzymały przywileje miejskie.

Informacje o Kłodzku pochodzą z http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82odzko