APARTAMENT BOREK Szczytna, ul. Dębowa 7, telefon: 0-74 868-24-17


WAMBIERZYCE  - POŁOŻENIE I HISTORIA

 Wambierzyce  to duża wieś nad potokiem Cedron, pomiędzy Górami Stołowymi a Wzgórzami Ścinawskimi. Sławę swoją Wambierzyce zawdzięczają dzięki Kalwarii Wambierzyckiej. Składa się na nią potężna bazylika w centrum wsi i liczne kaplice, krzyże, stacje kalwaryjne i figury na okolicznych wzgórzach i przy drogach polnych. Nazwy okolicznych wzgórz to Syjon, Tabor, Horeb, Synaj i potoków Cedron, nawiązują do historii biblijnej. Wambierzyce są tłumnie odwiedzane przez pielgrzymów oraz turystów.  Są dobrym punktem wyjściowym wycieczek w północną część Gór Stołowych. Przez miejscowości prowadzi boczna szosa Polanica Zdrój - Ścinawka Średnia. Połączenia autobusowe do Wambierzyc są z Kłodzka, Polanicy Zdroju, Radkowa i Nowej Rudy.

Wambierzyce Bazylika

Już same początki istnienia Wambierzyc związane są z wydarzeniami religijnymi. Pod koniec XII wieku miała się tu objawić Matka Boska, a wyrzeźbiona na pamiątkę tego wydarzenia figurka stała się przedmiotem kultu, przypisywano jej cudowne właściwości i moc uzdrawiającą. Wambierzyce stały się dużym ośrodkiem pątniczym od XV wieku, ale ich prawdziwy rozkwita nastąpił w XVII-XIX wieku. Wtedy powstała nazwa "Śląska Jerozolima", mająca podkreślić podobieństwa w rozplanowaniu przestrzennym. W XIX i XX wieku w Wambierzycach prowadzono liczne prace renowacyjne, a sanktuarium wambierzyckie wzbogaciło się o ruchomą szopkę. Obecnie Wambierzyce odwiedzane są przez setki tysięcy osób rocznie.

Krajobrazową dominantę miejscowości stanowi Kościół NMP, w obecnym kształcie pochodzący z początku XVIII wieku. W kościele zwraca uwagę wewnętrzne rozplanowanie wnętrza, gdzie centralna ośmioboczna nawa i prezbiterium otoczone są kwadratowym w planie krużgankiem z kaplicami bocznymi. W ołtarzu głównym umieszczona jest cudowna figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodząca z XIV wieku. Reszta wyposażenia kościoła pochodzi przeważnie z okresu Baroku. Do świątyni prowadzą monumentalne, szerokie schody.

Wambierzyce Ostatnia Wieczerza

Wokół kościoła o na okolicznych wzgórzach znajduje się Kalwaria Wambierzycka, na którą składa się około 150 kaplic, figur i krzyży. Nie są one ponumerowane ani w prezentowane przez nie sceny nie są w porządku chronologicznym i nie ma także jednej konkretnej trasy zwiedzania ich.

 

Tuż obok schodów prowadzących do kościoła znajduje się przedstawienie Ostatniej Wieczerzy. Duża ilość kaplic znajduje się przy ulicy Szpitalnej obok bazyliki i ulicy Ciemnej u podnóża Kalwarii. Na przeciw wzgórza z bazyliką znajduje się Kalwaria, na którą prowadzą Wielkie Schody. Położone przy nich kaplice pochodzące z XVIII-XIX wieku przedstawiają Drogę Krzyżową, a przy schodach zejściowych, wyobrażenia scen rozgrywających się po śmierci Chrystusa na krzyżu. Na lewo od szczytu Kalwarii znajduje się Wzgórze Kwarantanny, skąd rozciąga się interesująca panorama, z bazyliką NMP na tle Szczelińca Wielkiego. U podnóża Kalwarii przebiega szosa do Polanicy Zdrój, za którą znajdują się wzgórza Tabor, Horeb i Synaj z pojedynczymi kaplicami.

Przy ulicy Objazdowej znajduje się ruchoma szopka, będąca dużą atrakcją, zwłaszcza dla dzieci. Jej twórcą był mieszkaniec Wambierzyc Longin Wittig, który w ciągu 28 lat wyrzeźbił około 800 figurek, z których około 300 jest ruchomych. Sceny biblijne zostały przedstawione na tle okolicznego krajobrazu.

Ponadto w Wambierzycach znajduje się minimuzeum regionalne oraz zwierzyniec.